TJERNOBYL, UKRAINA


maj 2019

Text & Foto: Melody Sundberg


Det är inte varje dag man kollas tre gånger för radioaktiv kontaminering. Det är inte varje dag man bär en konstant larmade dosimeter som mäter strålningsnivåer. Det är inte varje dag man besöker Tjernobyl.

Jag har besökt undantagszonen runt kärnkraftverket Tjernobyl där världens värsta kärnkraftskatastrof* skedde 1986. Reaktor 4 exploderade och spydde ur sig dödliga doser radioaktivt avfall som spred sig över Europa. Explosionen skickade upp 400 gånger mer radioaktivt material i atmosfären än atombomben över Hiroshima. Katastrofen nådde högsta möjliga nivå (7) på IAEA skalan och har gjort Tjernobyl samt kringliggande städer obeboeliga i flera tusen år framåt.*

Jag besökte även spökstäderna Pripyat samt byarna Kopachi och Zalissia. Dessa platser är fortfarande radioaktiva och följde säkerhetsföreskrifter vilket bland annat innebär att bära heltäckande kläder, ej vidröra föremål, ej sitta någonstans och inte lägga något på marken. Dosen strålning man får under endagsvistelse beräknades dock inte vara värre än den man får under en transatlantisk flygning.

En annan intressant del av zonen är platsen för missilradarn DUGA-1 "Den ryska hackspetten" som även störde ut radiosändningar i bland annat Sverige. Länge visste ingen varifrån det märkliga ljudet i radion kom. DUGA-1 är en skapelse av kalla kriget och skulle upptäcka eventuella missiler från USA.

Copyright © 2020 Melody Sundberg.